Stiftelsen

Enandergården förvaltas av Stiftelsen Enandergården. Stiftelsens är nära knuten till Härlanda och Björkekärrs församlingar i Göteborg.

Kontaktuppgifter

Stiftelsen EnandergårdenOrg nr: 857201-6106Gårdens adress:
c/o Härlanda församlingBankgiro: 125-7534Boråsvägen 35
Örgryte pastorat438 91 Landvetter
Box 6034
400 60 Göteborg

Historik

När Härlanda församling bildades 1951 framkom önskemål om en församlingsgård på landet för barnkoloni och ”Mors vila”. Grundplåten blev den gåva som överlämnades från församlingsbor till församlingens förste kyrkoherde Arthur Enander. 1952 inköptes fastigheten på en strandtomt vid Landvetttersjön där gamla Boråsvägen möter vägen från Partille. Gården var tidigare sommarbostad. Den består av två byggnader, Sjöstugan alldeles vid sjökanten och Villan på en kulle strax intill. Under de första 25 åren var namnet Sommargården eftersom det endast var under sommarmånaderna som gården användes. Fr o m 1970-talets senare del har byggnaderna successivt byggts om för att kunna nyttjas hela året. Samtidigt ändrades namnet till Enandergården. Numera nyttjas gården flertalet helger under året men ibland även på vardagar. I första hand är det barn-, konfirmand och ungdomsläger men också olika vuxenverksamheter förekommer. Härlanda församling delades 1992 så att Björkekärr blev en egen församling. Fr o m 2018 ingår de dessutom i Örgryte pastorat som därmed är den primära nyttjaren men den hyrs också ut till andra i mån av plats. Därmed tillförs medel för att klara ekonomin.

Bokningsärenden: 031-731 80 40   Mailadress (ej bokningsärenden): info@enandergarden.se
Adress till gården: Boråsvägen 35   Karta Information om kakor