Enandergårdens styrelse arbetar systematiskt med miljöarbete genom Svenska Kyrkans Miljödiplomering. Sommaren 2010 blev vi godkända med steg 1. Miljödiplomeringsarbetet innebär att vi ständigt försöker tänka igenom och förbättra vår verksamhet ur ett miljöperspektiv.

Vår Vision

Vi vill att Enandergården ska vara en plats där miljöfrågorna har en naturlig plats. Enandergården ska vara en mötesplats där alla, som del av Guds skapelse, känner sig välkoma. Där var och en kan få möjlighet att finna en relation med Gud. Enandergården kan vara en plats för reflektion över skapelseansvaret. Vad skapelseansvaret innebär för oss på Enandergården samt i vardagen.

Vår Policy

Vår vision innebär för oss:

Du som hyresgäst

Verksamheten på Enandergården bedrivs inte av styrelsen utan av dig som hyresgäst. Vi försöker skapa så gynnsamma förutsättningar för ett miljömedvetet arrangemang som möjligt. Idéer, tankar och frågor om hur vi kan förbättra oss mottages tacksamt på miljo@enandergarden.se eller i pappersform när ni lämnar tillbaka nycklarna.

Detta kan du hjälpa till med

Vi vill gärna att ni försöker tänka på några saker under er vistelse på Enandergården.

Kompost

På Enandergården finns en kompost i sydvästra hörnet av trädgården. Vi vill gärna att ni slänger ert komposterbara avfall där. Detta minskar den mängd avfall som måste hämtas med lastbil. Se användarinstruktion i köket.

Vädring

Radiatorerna är termostatstyrda, det är alltså ingen bra ide att öppna fönstret om det är för varmt i rummet, sänk i stället termostaten. Om ni behöver vädra, gör det snabbt. Gården värms med egna bergvärmepumpar.

Vatten

De flesta av våra kranar är inte snålspolande, tänk därför extra mycket på att inte slösa med vattnet, särskilt varmvattnet.

Belysning

Försök att släcka ljuset i de utrymmen ni för tillfället inte vistas i. Glödlamporna byts efter hand ut mot lågenergi lampor.

Transporter till gården

Vi uppmuntrar samåkning till Enandergården. Det är dessutom lätt att ta sig hit kollektivt, närmsta busshållplats heter Slamby och ligger på Boråsvägen precis utanför Enandergården.
Bokningsärenden: 031-731 80 40   Mailadress (ej bokningsärenden): info@enandergarden.se
Adress till gården: Boråsvägen 35   Karta Information om kakor